Siden for å legge til ny oppføring eller redigere en oppføring:

Denne siden er kun for autoriserte fotterapeuter som er faglig oppdaterte iflg kriterier satt av Fotterapeutforbundet.

Her kan du legge inn din informasjon til ny oppføring, eller redigere din allerede registrerte oppføring ved å fylle inn på skjemaet i linken.

Når du er ferdig, vil dette bli videresendt til Fotterapeutforbundet for kontroll før det publiseres. Det må derfor beregnes litt behandlingstid.