Svært mange forveksler betegnelsen fotpleier med fotterapeut. Fotterapeut er en beskyttet yrkestittel og vi ønsker å informere om at en fotterapeut har en helsefaglig utdannelse og omfattet av Lov om helsepersonell. Loven medfører at fotterapeuter omfattes av den offentlige autorisasjonsordningen for helsepersonell, og må oppfylle lovsatte krav til blant annet journalføring og faglig oppdatering, på lik linje med annet autoriserte helsepersonell. Fotterapeuter leverer en lovregulert helsetjeneste.

Fotpleiere på den annen side, regnes som alternative behandlere, som ikke leverer en helsetjeneste. Fotpleieres virksomhet reguleres ikke av Lov om helsepersonell, men av Alternativ behandlingsloven. Fotpleiere er blant annet ikke pliktig å føre journal slik fotterapeuter er, det er ingen lovsatt plikt for dem til å yte forsvarlig (helse-)hjelp, og personene fotpleiere behandler har ikke status som pasient etter lovgivningen. Dette har betydning for personene som blir behandlet i flere relasjoner, blant annet ved at de ikke vil være dekket av pasientskadeloven hvis det skulle oppstå en feilbehandling (smitteskade, infeksjon i betente fotsår, mv). Personene som rammes vil ikke ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning, og er i stedet avhengig av hvilke forsikringer fotpleieren eventuelt frivillig måtte ha tegnet.
De som behandles hos en fotpleier har heller ikke de lovfestede rettighetene som pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter som behandles hos en fotterapeut. Dette omfatter blant annet lovfestet rett til medvirkning, rett til journalinnsyn, rett til å klage på helsepersonellet og/eller behandlingen til Statens helsetilsyn/Fylkesmannen, eller rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudene. Personene som mottar behandling hos fotpleiere har på en rekke områder et svakere vern, og vesentlig dårligere rettigheter, enn pasienter hos fotterapeuter.
Selv om fotpleiere ofte benytter de samme behandlingsmetoder som fotterapeuter, får pasientene et vesentlig dårligere vern enn om tilsvarende (helse-)tjeneste ble gitt av en fotterapeut.

Dette jobber fotterapeuten med:

 • Nedgrodde og inngrodde negler: Fotterapeuter gjennomfører neglekorrigering hos pasienter med negleproblemer. Dette som et godt alternativ til kirurgi.
 • Ortonyxi: Bøylebehandling eller korrigering m. spange, podofix og lignende metoder for å rette opp neglen
 • Sår/ulcus under negl: Fotterapeuten med diabetes kompetanse gjennomfører neglerekonstruksjon, som er en større og mer omfattende prosess med tett oppfølging. Her samarbeider fotterapeuten også med annet helsepersonell i forhold til sår-problematikk.
 • Liktorner/clavi: Fotterapeuten beskjærer callositeter/fortykket hard hud og avlaster området, eller det tilpasses ortoser i silikon eller såler for å flytte trykkbelastningen.
 • Hyperkeratose hos diabetikere og revmatikere: Fotterapeuten beskjærer også her, og ser på fot, trykk og feilbelastninger for å finne årsaken til problematikken.
 • Sopp i hud og negl: Fotterapeuten sliper ned fortykket negl og hud, gir råd, veiledning og behandler dette i samarbeide med lege.
 • Hudsprekker/fissura på foten: Fotterapeuten bruker behandlingsmetoder som fissura-fres, skalpell samt ulike produkter til denne behandling.
 • Fotvorter/verrucae vulgares: Fotterapeuten har ulike behandlingsmetoder her, det kan være zapper, frysing eller verrutop behandling som kan brukes av fotterapeut og lege.
 • Psoriasis/eksem: Fotterapeuten behandler, gir råd og veiledning. Samarbeider med lege/hudlege
 • Revmatisme: Fotterapeuten har også her en svært viktig jobb inn mot denne pasientgruppen. Mange får deformiteter i foten, noe som igjen fører til callositeter/hard hud. Avlastning, skorådgivning og tradisjonell fotterapi-behandling blir en av de viktigste oppgavene i forhold til denne gruppen.
 • Kreft: Etter cellegift er det flere som får kroniske smertetilstander eller nummenhet i føttene, da endene på nervetrådene kan bli skadet under cellegift-behandling. I tillegg er det en del som får negleforandringer, og her er fotterapeuten sentral i forebygging og behandling av negle-problematikk.

Fotterapeuter med videreutdanning på universitetet:

 • Diabetes: Fotterapeuter med diabetes kompetanse (høyskole utdannet) har en helt spesiell rolle i forhold til denne pasientgruppen da sykdommen ofte over tid går ut over sirkulasjonen særlig i underekstremitetene. Her blir det tverrfaglige samarbeidet svært viktig, og denne pasientgruppen er regelmessig til kontroll og behandling hos fotterapeuten.
 • Fotterapeuten jobber også på sykehus i diabetes-fot-team. Yrkesgruppen har i dag opplæring i unik kompetanse på avlastningsmetoder (filt og silikon) på sår for å forebygge amputasjoner knyttet til føttene. Metodene er nå omtalt som anbefalt behandling i de nye nasjonale retningslinjene for diabetes.
 • Biomekanisk terapi – Universitetet i Sørøst Norge har i dag et 30 studiepoengs studium i sko, bevegelse og helse spesialtilpasset fotterapeuter. Faget bygger på etiologien hvor skoen kan utløse, opprettholde eller forsterke en smerte i fot, ankel, legg, kne, hofte og nedre del av rygg. Fotterapeuter med denne videreutdannelsen har en unik kompetanse ingen annen yrkesgruppe i Norge har i dag.