Denne nettsiden er en tjeneste levert av Fotterapeutforbundet. Teknisk ansvarlig for sidene er VIPnett.no

Vi håper siden vil være til hjelp for leger, annet helsepersonell og privatpersoner som ønsker å kontakte fotterapeut i sitt område.

Vi gjør vårt ytterste for jevnlig oppdatering, men kan ikke garantere at opplysningene stemmer til enhver tid. Nye fotterapeuter kommer til, noen flytter sin virksomhet, noen går ut av yrket osv.

Oppdager du feil, ta kontakt med oss! Post@fotterapeutforbundet.no