Kontaktinfo
Klinikknavn: Klepp fotterapiklinikk
Terapeut: Kari Tjåland Sandvik
Addresse:
Kjelvene 31, 4352 Kleppe, Norge, 4352
Telefon: 926 42 624