Kontaktinfo
Klinikknavn: CC Vest Medisinske Fotterapi A/S
Terapeut: Anne Kristine Moxheim
Addresse:
Lilleakerveien 16, 0283 Oslo, Norge
Telefon: 225 21 210
Annen info
Fotterapeuter med diabeteskompetanse:
  • Ja
Fotterapeut med kompetanse i biomekanisk terapi:
  • Ja